Revize a zkoušky TNS a kotlů

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních (TNS) a kotlů - provádíme:

 • provozní a vnitřní revize, zkoušky těsnosti tlakových nádob stabilních dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 192/2022 Sb. a ČSN 69 00 12 - expanzomaty, vzdušníky apod.
 • školení obsluh TNS dle ČSN 69 00 12
 • provozní a vnitřní revize, zkoušky těsnosti pro parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h vč.; horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW vč. a všechny ostatní kotle kapalinové
 • školení obsluh topičů a příprava pro zkoušky na TIČR dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 192/2022 Sb.
 • odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. ČUBP 91/1993 Sb.

Intervaly revizí a zkoušek TNS:

 • Výchozí revize tlakové nádoby stabilní - před uvedením nádoby do provozu
 • Provozní revize tlakové nádoby stabilní - do 2 týdnů od uvedení TNS do provozu
 • Provozní revize tlakové nádoby stabilní - 1 x za rok
 • Vnitřní revize a zkouška těsnosti tlakové nádoby stabilní - 1 x za 5 let
 • Tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní - 1 x za 9 let
 • Školení obsluhy tlakové nádoby stabilní - 1 x za 3 roky
 • Provozní revize kotlů - 1 x za 3 měsíce
 • Vnitřní revize kotlů a zkouška těsnosti - 1 x za 5 let
 • Odborné prohlídky kotelen - 1 x za rok

Kontakt pro zákazníky

Objednávky

Ing. Věra Baňasová

Jakub 21
285 33 Církvice
Mobil: 724 022 284

 

 

 

Naše společnost poskytuje tyto služby

Revize a kontroly plynových spotřebičů a zařízení, servis plynových spotřebičů vybraných značek.

Revize a kontroly spalinových cest.

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních.

Odborné prohlídky kotelen.

Proškolení obsluhy plynového zařízení a TNS, proškolení topičů

Vypracování projektové dokumentace, spolu s další dokumentací pro kotelny a plynová zařízení - místní provozní řád, revizní kniha.

Autorizované měření plynných emisí CO a NOx pro vyjmenované stacionární zdroje 1.1 na plynné a kapalné palivo o příkonu od 300 kW až 5 MW vč.

Pro naše stálé zákazníky poskytujeme

Vytváření plánu kontrol a revizí podléhajících příslušným vyhláškám a zákonům

Poradenství v daném oboru

Proaktivní a flexibilní přístup

Na vyžádání předložíme všechna platná osvědčení, oprávnění a doklady o kalibraci přístrojů

Proto nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

Černohlávek a spol.

Revize plynu, komínů a kotlů

724 022 284 info@revizecernohlavek.cz
NastaveníReferenceKontakty