Revize a kontroly spalinových cest

Revize a kontroly spalinových cest:

pravidelná kontrola spalinové cesty dle zákona o Hasičském záchranném sboru č. 320/2015 Sb. a prováděcí vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb.

Revizi spalinové cesty jste povinni provádět v těchto případech:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  4. Vypracování projektové a technické dokumentace.
  5. po komínovém požáru
  6. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Intervaly kontrol spalinových cest:

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých)částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Kontakt pro zákazníky

Objednávky

Ing. Věra Baňasová

Jakub 21
285 33 Církvice
Mobil: 724 022 284

 

 

 

Naše společnost poskytuje tyto služby

Revize a kontroly plynových spotřebičů a zařízení, servis plynových spotřebičů vybraných značek.

Revize a kontroly spalinových cest.

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních.

Odborné prohlídky kotelen.

Proškolení obsluhy plynového zařízení a TNS, proškolení topičů

Vypracování projektové dokumentace, spolu s další dokumentací pro kotelny a plynová zařízení - místní provozní řád, revizní kniha.

Autorizované měření plynných emisí CO a NOx pro vyjmenované stacionární zdroje 1.1 na plynné a kapalné palivo o příkonu od 300 kW až 5 MW vč.

Pro naše stálé zákazníky poskytujeme

Vytváření plánu kontrol a revizí podléhajících příslušným vyhláškám a zákonům

Poradenství v daném oboru

Proaktivní a flexibilní přístup

Na vyžádání předložíme všechna platná osvědčení, oprávnění a doklady o kalibraci přístrojů

Proto nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

Černohlávek a spol.

Revize plynu, komínů a kotlů

724 022 284 info@revizecernohlavek.cz
NastaveníReferenceKontakty