Revize a kontroly plynových spotřebičů a zařízení

Revize a kontroly plynových spotřebičů - provádíme:

 • Provozní a výchozí revize domovních a průmyslových, NTL a STL plynových rozvodů a plynových zařízení a spotřebičů bez omezení výkonu, na zemní plyn a proban butan - dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.
 • Pravidelné kontroly plynových spotřebičů a zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.
 • Servis plynových spotřebičů vybraných značek.
 • Odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. ČUBP 91/1993 Sb.
 • Proškolení a přezkoušení obsluhy plynového zařízení v rozsahu vyhlášky ČUBP č. 91/1993 a zákona č. 250/2021 Sb., NV 191/2022 Sb..
 • Vypracování technické dokumentace.
 • Vypracování místního provozního řádu v souladu se  zákonem č. 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.
 • Vypracování revizní knihy dle TPG 919 01

Intervaly kontrol plynových zařízení

 • Kontroly plynových spotřebičů a zařízení - 1 x za rok.
 • Provozní revize plynového zařízení a spotřebičů - 1 x za 3 roky.
 • Odborné prohlídky kotelen - 1 x za rok.
 • Přezkoušení obsluhy plynového zařízení s výkonem nad 50 kW dle  zákona č. 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb. se provádí 1 x za 5 let
 • Proškolení a přezkoušení obsluhy plynového zařízení v souladu s vyhláškou č. ČUBP 91/1993 Sb.
 • Tlaková zkouška plynovodu má platnost max. 6 měsíců.

Kontakt pro zákazníky

Objednávky

Ing. Věra Baňasová

Jakub 21
285 33 Církvice
Mobil: 724 022 284

 

 

 

Naše společnost poskytuje tyto služby

Revize a kontroly plynových spotřebičů a zařízení, servis plynových spotřebičů vybraných značek.

Revize a kontroly spalinových cest.

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních.

Odborné prohlídky kotelen.

Proškolení obsluhy plynového zařízení a TNS, proškolení topičů

Vypracování projektové dokumentace, spolu s další dokumentací pro kotelny a plynová zařízení - místní provozní řád, revizní kniha.

Autorizované měření plynných emisí CO a NOx pro vyjmenované stacionární zdroje 1.1 na plynné a kapalné palivo o příkonu od 300 kW až 5 MW vč.

Pro naše stálé zákazníky poskytujeme

Vytváření plánu kontrol a revizí podléhajících příslušným vyhláškám a zákonům

Poradenství v daném oboru

Proaktivní a flexibilní přístup

Na vyžádání předložíme všechna platná osvědčení, oprávnění a doklady o kalibraci přístrojů

Proto nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

Černohlávek a spol.

Revize plynu, komínů a kotlů

724 022 284 info@revizecernohlavek.cz
NastaveníReferenceKontakty